Wirtualizacja

Wirtualizacja

Elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku oraz oczekiwania klientów
często decydują o przetrwaniu biznesu w czasie.

Największe sukcesy osiągają Ci, którzy potrafią najszybciej dostosować się do zmieniających się trendów na rynku i odpowiedzieć na nowe zapotrzebowanie. W takiej sytuacji skostniała infrastruktura i zasobożerne systemy informatyczne potrafią być kulą u nogi.

Wirtualizacja jest odpowiedzią na takie zjawisko, a więc:

  • Nie trzeba kupować kolejnego serwera żeby zwiększyć możliwości przetwarzania danych i zapobiegać nerwowemu oczekiwaniu na długi raport mający umożliwić podjęcie trafnych decyzji.
  • Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania środowiskiem wirtualnym pozwoli na stworzenie i zarządzanie odpowiednią ilością maszyn wirtualnych, które będą pełnić zróżnicowane funkcje logiczne bez ponoszenia dodatkowych nakładów na zakup fizycznych serwerów.

VMware vMotion – czyli przenoszenie VM bez ich zatrzymywania

Dzięki wirtualizacji możesz zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów i serwerów w zależności od bieżących potrzeb.

W dowolnym momencie można przenosić maszyny wirtualne między
serwerami (hostami), aby optymalizować obciążenie lub zwiększać zasoby na wykonanie złożonych i wymagających dużo zasobów
zadania.

VMware HA (High Availability) – wysoka dostępność usług i systemów

Jedną z podstawowych zalet wirtualizacji jest budowa klastra, który składa się przynajmniej z dwóch fizycznych serwerów. Konfiguracja ta daje funkcjonalność wysokiej dostępności usług i systemów, ang. (High Availability), co w przypadku awarii jednego z serwerów, usługi na nim uruchomione mogą być automatycznie uruchomione na drugim serwerze klastra.

Taka konfiguracja jest niezbędna w środowiskach, gdzie przestój – niedostępność chociaż jednej usługi może spowodować duże straty finansowe lub przestój zakładu.

Kolejną zaletą jaką daje infrastruktura wirtualna, jest nie tylko uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na fizycznym serwerze, ale również szybkie odtworzenie kopii maszyny wirtualnej.

Dzięki dodatkowemu oprogramowaniu, które tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych, daje również funkcjonalność odtworzenia uszkodzonej maszyny wirtualnej w znacząco krótszym czasie niż, odtworzenie systemu z kopii zapasowej na innym fizycznym serwerze, który nie zawsze może być dostępny pod ręką.

certyfikat-footer-bg

jest oficjalnym partnerem firmy Veeam o statusie:
Typ i poziom partnerstwa – Service Provider, Silver

veeam-cspartner-silver-logo

veeam-cspartner-silver-logo