Backup Danych/Disaster recovery

Back-up danych

Wykorzystanie odpowiednich rozwiązań i narzędzi sprawi,
że firmowe dane będą właściwie zabezpieczone.

Aby mieć pewność, że tak jest, odpowiedz na poniższe pytania:

  1. Czy wykonywane są kopie zapasowe danych biznesowych oraz kluczowych plików?
  2. Jak często kopie są wykonywane?
  3. Czy masz pewność, że są przechowywane w bezpiecznym miejscu?
  4. Czy jesteś pewien, że kopie są poprawne i w trakcie odtwarzania wszystkie dane zostaną odzyskane bez błędów?
  5. Czy w przypadku uszkodzenia tych danych, posiadasz odpowiednią infrastrukturę oraz procedury odpowiednich działań, aby przestój z tego powodu był minimalny?

Niestety, wciąż firmy zwracają się do nas z prośbami o pomoc w przypadkach utraty danych. Oczywiście, każda ich utrata, to istotne, czasami krytyczne straty.

Na jakie straty Twój biznes może sobie pozwolić?

Wyobrażasz sobie, co by było gdyby doszło do utraty danych? Wyników pracy z wielu miesięcy, a może nawet lat? Ich odzyskanie może wiązać się z dużymi kosztami, przestojem oraz niedostępnością usług.

Zazwyczaj inwestycja w rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych stanowi ułamek kosztu jaki wynika z przestoju biznesu w wyniku ich utraty z powodu awarii, pożaru, włamania czy sabotażu. Najczęściej dopiero wtedy pojawia się decyzja o przeciwdziałaniu takim zdarzeniom w przyszłości – czyli tworzeniu kopii danych, ich weryfikacji oraz opracowaniu procedur postępowania w takich przypadkach.

Dlatego zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, specjalizujemy się we wdrażaniu i doradztwie w zakresie tworzenia backupów oraz wdrażaniem polityk kopii bezpieczeństwa.

Tworzenie kopii zapasowej zgodnie z zasadą 3-2-1-0

Wyznajemy zasadę tworzenia kopii 3-2-1-0, według której, powinno trzymać się 3 kopie danych, w 2 różnych miejscach, przechowywanie
jednej kopii zapasowej na zewnątrz firmy (infografika poniżej), a liczba 0 oznacza w niej „zero błędów” w procesie automatycznej weryfikacji odtwarzania danych z kopii zapasowej przy użyciu opracowanej przez Veeam funkcji SureBackup.

Veeam Cloud Connect – kopia zapasowa w chmurze

G-SOFT jako partner firmy Veeam,
świadczy usługi konfiguracji narzędzia Veeam Backup & Replication

w zabezpieczanym środowisku, aby poprawnie wykonywać kopie maszyn wirtualnych, fizycznych serwerów lub stanowisk komputerowych. Dodatkowo G-SOFT jako partner Veeam, świadczy usługę Veeam Cloud Connect Provider, umożliwiającą wysłać wykonaną kopię zapasową do chmury G-SOFT, spełniając zasadę trzymania jednej kopii zapasowej poza siedzibą firmy.

Nasze środowisko jest przygotowane, aby otrzymaną kopię móc automatycznie odtworzyć w hermetycznym środowisku

i sprawdzić poprawność jej wykonania. Kopie są szyfrowane po stronie klienta ich kluczem, a transmisja odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

Poniżej znajduje się diagram przedstawiający ten proces.

DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

G-SOFT jako partner Vaeem świadczy również usługi
DRaaS (Disaster Recovery as a Service)
G-SOFT jako partner Vaeem świadczy również usługi DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

w których kopie są jednocześnie środowiskiem zapasowym, które w przypadku awarii produkcyjnego, mogą przejąć jego rolę, do czasu przywrócenia sprawności głównego.

Takie zapasowe środowisko ma wiele zalet:

  • brak inwestycji w środowisko zapasowe, oprócz kosztów replikacji kopii do chmury

  • rozliczenie wyłącznie za czas pracy uruchomionego środowiska zapasowego

  • możliwość zaplanowania cyklicznych testów

Poniższy diagram przedstawia sposób replikacji środowiska do infrastruktury G-SOFT

Więcej o technologii na stronie producenta – Veeam DRaaS.

Kopia zapasowa serwerów fizycznych

Jeśli w infrastrukturze posiadasz serwery fizyczne, których dane powinny być zabezpieczone, to użyjemy w tym celu Veeam Agent for Windows oraz Linux. Są one instalowane w systemie operacyjnym, a kopie są wykonywane zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Poniżej: rozwiązania dla systemu Windows i Linux.

Veeam Agent dla Windows

To narzędzie, które zapewnia nie tylko robienie kopii lokalnie, ale również daje możliwość automatycznej wysyłki do chmury Veeam Cloud Connect.

Veeam Agent dla Linux

To narzędzie, które zapewnia nie tylko robienie kopii lokalnie, ale również daje możliwość automatycznej wysyłki do chmury Veeam Cloud Connect.

certyfikat-footer-bg

jest oficjalnym partnerem firmy Veeam o statusie:
Typ i poziom partnerstwa – Service Provider, Silver

veeam-cspartner-silver-logo

veeam-cspartner-silver-logo