Hiperkonwergencja

Wdrażamy hiperkonwergencję

HPE SimpliVity 380 to zaawansowany system hiperkonwergentny, którego zalety docenią przede wszystkim kierownicy działów informatycznych pragnący uzyskać elastyczność infrastruktury i niskie koszty typowe dla chmury, jednocześnie pragnący zapewnić mechanizmy kontroli i nadzoru dostępne w lokalnych środowiskach.

Rozwiązanie stosowane jest obecnie w najbardziej wydajnych i niezawodnych centrach przetwarzania danych. Zajmuje również czołowe pozycje w zestawieniach sprzedaży i rankingach zadowolenia klientów. Znacznie upraszcza środowisko informatyczne dzięki połączeniu wszystkich usług infrastruktury i zaawansowanych usług związanych z danymi na najpopularniejszej na rynku platformie serwerowej. Kompaktowe i skalowalne rozwiązanie HPE SimpliVity 380, dostępne na serwerach HPE ProLiant DL380 Gen10, o wysokości 2U udostępnia usługi serwerowe, pamięć masową i sieć pamięci masowej. Zawiera także pełny zestaw zaawansowanych funkcji umożliwiających uzyskanie istotnego wzrostu efektywności, wydajności i poziomu ochrony obciążeń zwirtualizowanych oraz usprawnienia zarządzania tymi obciążeniami. Koszty rozwiązania i jego złożoność są znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnej infrastruktury.

Mniejszy całkowity koszt posiadania (TCO)

HPE SimpliVity 380 uwzględnia od 8 do 12 podstawowych funkcji przetwarzania danych, takich jak hiperwizor, mechanizmy obliczeniowe, pamięć masowa, przełączanie w sieci pamięci masowej, tworzenie kopii zapasowych, replikacja, Cloud Gateway, optymalizacja sieci WAN oraz
deduplikacja i kompresja w czasie rzeczywistym.

HPE SimpliVity cechuje się wydajnością, niezawodnością, dostępnością, bezpieczeństwem i efektywnością oraz oferuje mechanizmy tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania po awarii spełniające wymagania klientów Enterprise — w ramach w pełni zintegrowanego, łatwego do wdrożenia systemu.

HPE SimpliVity 380 to rozwiązanie, w którym wszystkie wspomniane funkcje dostępne są w ramach pojedynczego modułu opartego na architekturze x86, skalowalnego poprzez dodawanie kolejnych węzłów. Całkowity koszt posiadania można zmniejszyć nawet trzykrotnie.

Ekonomiczne zalety chmury i funkcje klasy Enterprise

Do zalet środowisk funkcjonujących w chmurze należą sprawność działania, elastyczność i opłacalność — cechy pożądane przez przedsiębiorstwa. Szefowie działów informatyki oczekują także wydajności, niezawodności i stabilności typowych dla lokalnej infrastruktury.

HPE SimpliVity 380 to rozwiązanie, które spełni te wymagania.
Z niezależnych badań wynika, że działanie maszyn wirtualnych na infrastrukturze konwergentnej HPE SimpliVity w siedzibie przedsiębiorstwa wiąże się ze zmniejszeniem nakładów finansowych od 22% do 49% w porównaniu z podobnym środowiskiem Amazon Web Services, jeśli weźmie się pod uwagę łączne koszty ponoszone w okresie trzech lat.

Technologia HPE SimpliVity w połączeniu z platformą wirtualizacji danych OmniStack oferuje trzy innowacyjne funkcje:

  1. Gwarantowana efektywność przetwarzania danych. Jedynie infrastruktura hiperkonwergentna HPE SimpliVity umożliwia deduplikację, kompresję i optymalizację wszystkich danych, zwiększając wydajność i gwarantując ograniczenie pojemności używanej pamięci masowej i kopii zapasowych o 90%.
  2. Wbudowane mechanizmy odporności na awarie i ochrony danych. Jedynie HPE SimpliVity jest odporną na awarie platformą infrastruktury konwergentnej, zawierającą zintegrowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji, dzięki czemu można uniknąć konieczności stosowania starszych rozwiązań.
  3. Globalne funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi i mobilność. Jedynie HPE SimpliVity oferuje oparte na regułach funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi, upraszczające bieżącą eksploatację środowiska.

Zalety technologii HPE SimpliVity

W pełni zintegrowany system.

Łączy zasoby x86, pamięć masową i sieci pamięci masowej w ramach jednego systemu hiperkonwergentnego.
Upraszcza zarządzanie, znacznie obniża koszty, zwiększa elastyczność, poprawia widoczność zasobów i usprawnia kontrolę.

Wysoki, przewidywalny poziom wydajności.

Rozwiązanie typu allflash odznacza się przewidywalnym, liniowym poziomem wydajności, maksymalizując parametr IOPS, a także zmniejszając opóźnieniami. Wspomagane sprzętowo funkcje deduplikacji, kompresji i optymalizacji w czasie rzeczywistym pozwalają ograniczyć transmisję we/wy i ruch w sieci, a tym samym zwiększyć wydajność systemu oraz efektywność wykorzystania pamięci masowej i przepustowości sieci.

Bogate możliwości skalowania poziomego.

Konfigurację systemu można łatwo rozszerzyć lub ograniczyć zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.
Każdy węzeł obsługuje dużą liczbę w pełni chronionych maszyn wirtualnych. Kolekcja połączonych w sieć węzłów zarówno w lokalnych, jak i zdalnych ośrodkach podlega zarządzaniu, jako pojedynczy obiekt.

Kompleksowa obsługa maszyn wirtualnych i mobilność.

Na poziomie maszyny wirtualnej można definiować wszystkie działania, reguły i funkcje zarządzania. Globalne, ujednolicone mechanizmy zarządzania oraz integracja z ustalonymi systemami administracyjnymi ułatwiają eksploatację i zwiększają elastyczność infrastruktury.

Zachęcamy Cię do kontaktu z nami

Pomożemy Ci zmierzyć się z problemami, a współpraca z nami pozwoli Ci
na poświęcenie energii i wysiłku na rozwijanie biznesu.