CheckFOE – Polityka prywatności aplikacji mobilnych

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej „CheckFoe”.
 2. Właścicielem Aplikacji mobilnej „CheckFoe” dostępnej w serwisach „Google Play” pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gsoft.CheckFoe2 jest G-SOFT Jan Giedrojć z siedzibą w Wołownia, adres siedziby: Wołownia 48, 16-404 Jeleniewo, numer REGON: 200220735, numer NIP: 844-20-55-350 (dalej „G-SOFT”).
 3. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  3.1. nazwa użytkownika – przechowywany na urządzeniu do momentu wylogowania się z aplikacji,
  3.2. token użytkownika – klucz za pomocą, którego następuje identyfikacja użytkownika podczas komunikacji z systemem CheckFoe.
 4. Identyfikator Aplikacji oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do G-SOFTu.
 5. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami G-SOFTu odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.
 6. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja „CheckFoe” może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  6.1. informacji o położeniu, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  6.2. pokazywania powiadomień na ekranie,
  6.3. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR, dołączania zdjęcia,
  6.4. pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu) – w przypadku korzystania z opcji dołącz plik, dołącz zdjęcie,
  6.5. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia do innego użytkownika G-SOFTu),
  6.6. funkcjonalności wysłania wiadomości mail (na potrzeby wysłania wiadomości mail do innego użytkownika).
 7. Aplikacja mobilna nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów G-SOFTu dostępnych po zalogowaniu, a także nie udostępnia danych użytkowników. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacji mobilnej mogą być przetwarzane przez G-SOFT do celów statystycznych.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie http://veloapp.pl/VELO-Polityka-prywatnosci-mobile.html
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

G-SOFT Jan Giedrojć
ul. Wojska Polskiego 118E
16-400 Suwałki
telefon: 504-506-824
email: office@g-soft.pl

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.